Quyền tác giả - quyền liên quan

Quyền tác giả

Đối tượng, tiêu chuẩn bảo hộ quyền tác giả

Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được sáng tạo, thể hiện dưới một hình thức nhất định và có tính nguyên gốc, không phân biệt hình thức, ngôn ngữ thể hiện và chất lượng của tác phẩm.

Các tác phẩm không được bảo hộ quyền tác giả

Chống lại Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hoá phản động, lối sống dâm ô đồi truỵ, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và các bí mật khác do pháp luật quy định;

Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm

Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, tuỳ theo tư cách hưởng quyền của mình đối với tác phẩm, có các quyền nhân thân và quyền tài sản sau đây đối với tác phẩm:

a) Quyền nhân thân

Quyền đặt tên cho tác phẩm;

Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, phổ biến, sử dụng;

Quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung tác phẩm;

Quyền công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến tác phẩm của mình;

Quyền cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm của mình.

b) Quyền tài sản

Quyền được hưởng nhuận bút;

Quyền nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả;

Quyền hưởng lợi ích vật chất từ việc cho người khác sử dụng tác phẩm dưới các hình thức: Xuất bản, tái bản, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; Dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể; Cho thuê.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Các quyền nhân thân phi tài sản (quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; quyền được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, phổ biến, sử dụng; quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung tác phẩm) được bảo hộ vô thời hạn.

Các quyền nhân thân gắn với tài sản (quyền công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến tác phẩm của mình; quyền cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm của mình) và các quyền tài sản được bảo hộ trong suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết. Đối với tác phẩm đồng tác giả, thì các quyền nhân thân gắn với tài sản và các quyền tài sản được bảo hộ trong suốt cuộc đời các đồng tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm phát thanh, truyền hình, vi-đi-ô, tác phẩm di cảo, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thì các quyền nhân thân gắn với tài sản và quyền tài sản được bảo hộ trong thời hạn năm mươi năm, kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên hoặc tác phẩm được định hình;

Đối với tác phẩm không rõ tác giả hoặc tác phẩm khuyết danh, thì quyền tác giả thuộc Nhà nước; Nếu trong thời hạn năm mươi năm, kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên mà xác định được tác giả, thì thời hạn bảo hộ được tính từ ngày xác định được tác giả.

Đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo dưới hình thức nhất định. Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm không bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tác phẩm dù có đăng ký hay không đều được hưởng sự bảo hộ như nhau từ phía Nhà nước. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.

Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho các IPACO – Đại diện tiến hành việc nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả và tiến hành các thủ tục liên quan.

Các quyền liên quan

Quyền của Người biểu diễn

Được giới thiệu tên khi biểu diễn;

Được bảo hộ hình tượng biểu diễn không bị xuyên tạc;

Cho hoặc không cho người khác phát thanh, truyền hình trực tiếp chương trình biểu diễn của mình tại nơi đang biểu diễn, trừ trường hợp phát thanh, truyền hình có tính chất tường thuật những sự kiện thời sự hoặc nhằm mục đích sử dụng trong giảng dạy;

Cho hoặc không cho người khác ghi âm, ghi hình chương trình biểu diễn và làm các bản sao để phổ biến;

Hưởng thù lao từ việc cho người khác sử dụng chương trình biểu diễn của mình, nếu việc sử dụng chương trình biểu diễn nhằm mục đích kinh doanh;

Yêu cầu cá nhân, tổ chức xâm phạm quyền của người biểu diễn chấm dứt hành vi xâm phạm quyền của người biểu diễn, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.
 
Quyền của Tổ chức sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình

Cho hoặc không cho nhân bản, phát hành sản phẩm do mình sản xuất;

Hưởng lợi khi sản phẩm được sử dụng.

Các quyền của tổ chức sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình được bảo hộ trong thời hạn 50 năm, kể từ ngày băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình được phổ biến lần đầu tiên. Trong thời hạn được bảo hộ, quyền của tổ chức sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình được phép chuyển giao cho tổ chức khác. Tổ chức được chuyển giao quyền của tổ chức sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình được tiếp tục hưởng các quyền được chuyển giao cho đến khi hết thời hạn được bảo hộ

Quyền của Tổ chức phát thanh, truyền hình

Cho hoặc không cho phát lại chương trình của mình;

Cho hoặc không cho làm các bản sao chương trình nhằm mục đích kinh doanh.

Các quyền của tổ chức phát thanh, truyền hình được bảo hộ trong thời hạn 50 năm, kể từ ngày chương trình phát thanh, truyền hình được phát lần đầu tiên. Trong thời hạn được bảo hộ, quyền của tổ chức phát thanh, truyền hình được phép chuyển giao cho tổ chức khác

-

Thương hiệu hôm nay

Vinamilk - thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế
Với hơn 170.000 điểm bán lẻ, nắm giữ gần 60% thị phần của thị trường sữa nội địa,Vinamilk đã được tạp chí Forbes Asia xếp hạng 31/ 200 doanh nghiệp xuất sắc nhất châu Á năm 2010 và lọt vào Top 5 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Thương hiệu & Doanh nghiệp

Khẩn trương xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu
Cam Canh, bưởi Diễn, hồng xiêm Xuân Đỉnh, gạo chất lượng cao… là những mặt hàng nông sản đặc trưng của Hà Nội. Dù nổi tiếng cả nước nhưng rất ít mặt hàng trên được đăng ký nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý. Để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa giá trị cao, Hà Nội rất cần xúc tiến xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các mặt hàng nông sản.

Doanh nghiệp & CNTT

Thương mại điện tử 2012: Liệu có cất cánh?
“Năm 2011 là một năm khó khăn của nền kinh tế với việc lạm phát tăng cao. Thế nhưng dường như kinh tế càng khó khăn thì thương mại điện tử (TMĐT) càng phát triển” - ông Nguyễn Hòa Bình, Tổng giám đốc Công ty PeaceSoft, đơn vị chủ quản nhiều sản phẩm TMĐT lớn hiện nay nhận định

Giới thiệu website mới

 
Bạn cần tư vấn?