Chuyển đổi ISO 9001:2000 sang ISO 9001:2008

Các tổ chức đã đạt được ISO 9001:2000 trước ngày 15/11/2008, nay muốn chuyển sang tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008 cần thực hiện bổ sung các hoạt động sau:

1. Phổ biến/ đào tạo cho cán bộ nhân viên về các thay dổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (tham khảo Phụ lục B của tiêu chuẩn ISO 9001:2008). Thời gian đào tạo khoảng 1-2 buổi (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

- Rà soát, sửa đổi, ban hành lại các tài liệu liên quan cho phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008

- Những tài liệu có viện dẫn tới ISO 9001: 2000 trước đây cần được sửa đổi để viện dẫn tới ISO 9001:2008 (Sổ tay chất lượng, các thủ tục/ quy trình …)

- Trong sổ tay chất lượng, thay đổi một số thuật ngữ theo tiêu chuẩn cũ thành các thuật ngữ theo tiêu chuẩn mới như: “phương tiện đo” thành “thiết bị đo”; “nhận biết” thành “xác định”

- Bổ sung nội dung “xem xét môi trường kinh doanh và các rủi ro có thể xảy ra khi môi trường kinh doanh thay đổi” vào trong nội dung xem xét của lãnh đạo (nêu trong Sổ tay chất lượng hoặc thủ tục xem xét lãnh đạo, nếu có)

- Bổ sung vào Sổ tay chất lượng hoặc Thủ tục đào tạo khả năng có thể thực hiện các hoạt động khác ngoài đào tạo (ví dụ như: luân chuyển, điều động nhân sự …) để đảm bảo cán bộ nhân viên có đủ năng lực thực hiện công việc)

- Xem xét các điều kiện liên quan đến sản phẩm khi cung cấp cần xem xét các hoạt động bổ sung khác như tái chế hoặc xử lý sản phẩm thải ra.

- Sửa Thủ tục Đánh giá nội bộ để làm rõ: “ Hành động khắc phục phải bao gồm 2 nội dung: khắc phục (để xử lý hậu quả) và hành động khắc phục (để loại bỏ nguyên nhân, tránh tái diễn sự không phù hợp).

- Sửa Thủ tục Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa để làm rõ “ Phải thực hiện hành động nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp và phải xem xét lại hiệu lực/ hiểu quả của hành động khắc phục đã thực hiện”

2. Xem xét và bổ nhiệm lại QMR nếu QMR hiện tại không phải là người của tổ chức

3. Lên kế hoạch đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo theo các yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đặc biệt là xem xét về rủi ro trong môi trường dịch vụ, kinh doanh, sản xuất

 

-

Thương hiệu hôm nay

Vinamilk - thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế
Với hơn 170.000 điểm bán lẻ, nắm giữ gần 60% thị phần của thị trường sữa nội địa,Vinamilk đã được tạp chí Forbes Asia xếp hạng 31/ 200 doanh nghiệp xuất sắc nhất châu Á năm 2010 và lọt vào Top 5 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Thương hiệu & Doanh nghiệp

Khẩn trương xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu
Cam Canh, bưởi Diễn, hồng xiêm Xuân Đỉnh, gạo chất lượng cao… là những mặt hàng nông sản đặc trưng của Hà Nội. Dù nổi tiếng cả nước nhưng rất ít mặt hàng trên được đăng ký nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý. Để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa giá trị cao, Hà Nội rất cần xúc tiến xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các mặt hàng nông sản.

Doanh nghiệp & CNTT

Thương mại điện tử 2012: Liệu có cất cánh?
“Năm 2011 là một năm khó khăn của nền kinh tế với việc lạm phát tăng cao. Thế nhưng dường như kinh tế càng khó khăn thì thương mại điện tử (TMĐT) càng phát triển” - ông Nguyễn Hòa Bình, Tổng giám đốc Công ty PeaceSoft, đơn vị chủ quản nhiều sản phẩm TMĐT lớn hiện nay nhận định

Giới thiệu website mới

 
Bạn cần tư vấn?